052-8290336 | michalshen1@gmail.com

נועצים כותבים:

הייעוץ סייע לי רבות במיקוד הכישורים והחוזקות שלי, במקביל לבניית המארג הנכון לי בתחום התעסוקה, לתקופה הקרובה בחיי. כעת, יש לי תבנית ברורה, אותה אני שואף למלא בעבודה שתתאים לכישוריי, מאוויי, שאיפותיי ומצבי המשפחתי. כמו-כן, כעת ברורים לי הכיוונים בהם עלי להתמקצע וללמוד על מנת לקדם את מטרותיי.

חגי.

רציתי להודות לך על ההכוון. היה מאוד מוצלח מעשיר ומעניין.

עדי.

רציתי להודות לך ולומר שהתהליך שעברתי איתך היה מלמד, והתחושה בעקבותיו מדהימה. אני חשה שזה היה בדיוק בזמן הנכון. מצאתי את הכיוון המתאים לי ואני ממש פורחת.

לימור.

שני מאד מרוצה מהתהליך שעברה איתך. ניתן להבחין שהיא הרבה יותר רגועה וממוקדת. היא נרשמה ללימודים והיא חשה שלמה עם ההחלטה ומצפה לתחילת שנת הלימודים.

אמא של שני.